Sprawy spadkowe, testamenty — Sosnowiec

Podmiotami zaangażowanymi w Polsce w sprawy spadkowe są sądy i notariusze. W związku z tym zajmujemy się m.in. kwestiami merytorycznymi i formalnymi z zakresu sporządzania testamentów, aby ich treść w pełni oddawała wolę spadkodawcy i była jednocześnie zgodna z obowiązującymi przepisami.

Testament notarialny jest sporządzony w formie aktu o charakterze notarialnym i zyskuje on moc dokumentu urzędowego. Po spisaniu zostaje on umieszczony w specjalnym rejestrze, a oryginał dokumentu zostaje w kancelarii. To stanowi zabezpieczenie przed tym, by nie dostał się w niepowołane ręce, nie został zagubiony lub zniszczony.

Testament u notariusza — dlaczego warto?

Testament w formie notarialnej nie zawiera wad oświadczenia woli ani niedozwolonych klauzul, ponieważ notariusz czuwa nad jego treścią. Dzięki temu jego podważenie w przyszłości jest mało prawdopodobne. Procedura notarialna zakłada sprawdzenie tożsamości autora ostatniej woli i tego, czy spadkodawca jest świadomy oraz ma zdolność do czynności prawnych, a także czy nie działa pod przymusem. Testament odczytuje się na głos i pyta jego autora, czy rozumie jego treść i czy ta realizuje jego wolę.

Stwierdzenia nabycia spadku i odrzucenie spadku, porady spadkowe

Poza tym, że sporządzamy testamenty notarialne, przeprowadzamy również czynności związane z:

  • stwierdzenie nabycia spadku — jest związane ze sporządzeniem aktu poświadczającego dziedziczenie (dokumenty niezbędne do jego zawarcia). Procedura wymaga przedstawienia testamentu i wskazanej w nim woli testatora lub zastosowania przepisów prawa dotyczącego dziedziczenia;
  • odrzuceniem spadku — czynność może być przeprowadzona w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział się o tym, że jest powołany do dziedziczenia. U notariusza nie można dokonać odrzucenia spadku za osobę małoletnią.

Udzielamy porad spadkowych w zakresie sporządzania testamentów, rozumienia ich treści, a także innych czynności związanych z dziedziczeniem testamentowym lub ustawowym.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego