Podział majątku — Sosnowiec

Przeprowadzamy czynności związane z podziałem majątku w Sosnowcu. Te mogą być rozstrzygane u notariusza jedynie wtedy, gdy między spadkobiercami lub małżonkami dzielącymi majątek występuje pełna zgoda co do przypadających im udziałów. Jeśli jej nie ma, koniecznie będzie postępowanie przed sądem lub mediacje.

W przypadku małżonków, aby dokonać podziału majątku u notariusza, musi również ustać wspólność majątkowa np. w związku z separacją, rozwodem lub ustaleniami pomiędzy stronami.

Co obejmuje dział spadku?

Podczas działu spadku dzieli się:

  • aktywa,
  • rzeczy,
  • prawa.

Należy przy tym pamiętać, że przepisy prawa wskazują sytuacje, w których dokonanie działu spadku u notariusza jest obowiązkowe. Dotyczy to czynności związanych z podziałem majątku, w którego skład wchodzą nieruchomości bądź przedsiębiorstwo obejmujące nieruchomości.

Co ważne, spadek może być dzielony jeszcze za życia jego właściciela poprzez zawarcie umowy darowiznyumowy-darowizny, za pomocą której również małżonkowie mogą się wzajemnie obdarowywać.

Podział spadku u notariusza — dlaczego warto?

Warto dokonać podziału spadku u notariusza ze względu na:

  • możliwość sprawnego przeprowadzenia czynności — postępowania sądowe wiążą się z przewlekłością. Co więcej, dzieląc spadek przed prawnikiem, spadkobiercy mogą się porozumieć w kwestii poszczególnych rozwiązań;
  • niemożność podważenia ustaleń dotyczących podziału — spadkobiercy teoretycznie mogą dokonać ustaleń między sobą, co do działu poszczególnych części majątku. Jeśli jednak nie zostanie to dokonane przed notariuszem, po czasie każdy z nich będzie mógł podważyć owe ustalenia np. ze względu na to, że uzna, że nie realizują one w pełni jego interesów, nie odzwierciedlają faktycznej woli spadkodawcy.

Podział spadku dokonany u notariusza minimalizuje również możliwość popełnienia ewentualnych błędów w związku z przeprowadzoną czynnością. Prawnik zna obowiązujące przepisy prawa i wie, w jaki sposób wdrażać je m.in. w tego rodzaju czynności.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego