DOKUMENTY - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Szanowni Państwo celem przygotowania aktu notarialnego niezbędne jest wcześniejsze dostarczenie do Kancelarii Notarialnej prezentowanych poniżej dokumentów, w oryginałach lub w kopiach, osobiście, kurierem, pocztą, faxem lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcie cyfrowe) oraz podanie niezbędnych informacji.  W dniu dokonywania czynności notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentów tożsamości stron (dowód osobisty, paszport).
Prezentowany katalog niezbędnych dokumentów i informacji ma charakter przykładowy i dotyczy typowych czynności. W związku z powyższym w konkretnej sytuacji mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty lub informacje, o czym niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani.
Np. jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia zażąda przedłożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego. Podobna sytuacja dotyczy nabycia nieruchomości na podstawie darowizny dokonanej po 01 stycznia 2007 roku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego