Poświadczenia notarialne

Wykonujemy poświadczenie notarialne w kancelarii, która znajduje się w Sosnowcu. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym istnieje szereg czynności, które dla swojej ważności wymagają potwierdzenia notariusza.

Przeprowadza się m.in.:

  • poświadczenie wzoru podpisu,
  • poświadczenie daty okazania dokumentu
  • poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  • poświadczenie podpisu pod umową sprzedaży czy potwierdzeniem pełnomocnictwa.

Zadaniem specjalisty jest w tym wypadku potwierdzenie prawdziwości podpisu, tożsamości strony czy autentyczności dokumentu — szczegóły zależą od tego, czego dotyczy dana czynność. 

Notarialne poświadczenie podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu na ogół polega na złożeniu podpisu w obecności prawnika, jednak możliwe jest również wcześniejsze złożenie sygnatury pod wybranym dokumentem. Wówczas notariusz potwierdza autentyczność złożonego oznaczenia i zawiera informację o tym zdarzeniu w protokole z przeprowadzonej czynności. W trakcie poświadczania notarialnego podpisu sprawdza się tożsamość osoby składającej sygnaturę i to, czy została ona złożona własnoręcznie w sposób trwały, uniemożliwiający wprowadzanie zmian.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia stanowi potwierdzenie tego, że wskazana w nim osoba jest faktycznym spadkobiercą. Dokument tego rodzaju może zostać sporządzony jedynie na zgodne żądanie wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami z mocy testamentu i ustawy. Warunkiem koniecznym w tym wypadku jest również pełna zgoda co do wysokości udziałów przypadających w spadku.

Dokonanie czynności nie jest możliwe przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożą wcześniej oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przeprowadzamy również inne czynności dotyczące spraw spadkowych spadki w tym w tym m.in. pomagamy w sporządzeniu ostatniej woli.

Poświadczenia dokumentów

Notarialne poświadczenie dokumentów umożliwia notariuszowi potwierdzenie zgodności kopii z okazanym oryginałem. Czynność przeprowadza się szczególnie wtedy, gdy uzyskanie kopii dokumentu jest niemożliwe bądź znacznie utrudnione np. z przyczyn technicznych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego