Idź do spisu treści

Menu główne:

Opłaty notarialne

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. Należne opłaty notarialne zależą przede wszystkim od charakteru czynności oraz jej przedmiotu.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa.


Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z Kancelarią.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego