O KANCELARII - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

O KANCELARII

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusza Joannę Heliosz gwarantuje najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, a nadto zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
Akty  i dokumenty sporządzane są przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Sosnowcu, przy ulicy Modrzejowskiej numer 11/1 (pierwsze piętro) jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii np. w domu, szpitalu, firmie, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Celem umówienia się na dokonanie czynności notarialnej w formie aktu notarialnego prosimy o kontakt z Kancelarią: mailowo, telefonicznie bądź osobiście. Notariusz bądź pracownicy Kancelarii udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności, wysokości taksy notarialnej oraz wysokości koniecznych opłat i podatków, jak również ustalą dogodny dla Państwa termin.
Inne czynności notarialne polegające na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, poświadczeniu daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje się bez konieczności umawiania, w godzinach urzędowania Kancelarii (o ile notariusz nie jest na czynności wyjazdowej).


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego