O kancelarii – Kancelaria Notarialna Joanny Heliosz

Kancelaria Notarialna prowadzone przez Joannę Heliosz ma swoją siedzibę w Sosnowcu, przy ulicy Modrzejowskiej numer 11/1 (pierwsze piętro). Świadczy usługi notarialne w pełnym zakresie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii, np. w domu, szpitalu, firmie, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Podstawowym zadaniem notariusza jest świadczenie tzw. czynności notarialnych. Celem umówienia się na dokonanie czynności w formie aktu notarialnego prosimy o kontakt z Kancelarią: mailowo, telefonicznie bądź osobiścieNotariusz bądź pracownicy Kancelarii udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności, wysokości taksy notarialnej oraz wysokości koniecznych opłat i podatków, jak również ustalą dogodny dla Państwa termin wizyty w Kancelarii lub spotkania z notariuszem w innym miejscu.

Inne czynności notarialne dokonuje się bez konieczności umawiania, w godzinach urzędowania Kancelarii (o ile notariusz nie jest na czynności wyjazdowej). Do tego rodzaju czynności należy sporządzanie poświadczeń notarialnych:

  • poświadczenie zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami,
  • poświadczenie daty okazania dokumentów,
  • poświadczenie daty pozostawania osoby przy życiu,
  • poświadczenie własnoręczności podpisów.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego