Sporządzanie aktów notarialnych — Sosnowiec

Zajmujemy się sporządzaniem aktów notarialnych w kancelarii, która znajduje się w Sosnowcu. Forma aktu notarialnego w przypadku zawierania niektórych umów jest prawnie wymagana, aby zachowały one ważność. Istnieją jednak czynności, które mogą, lecz nie muszą, być wykonane w obecności notariusza. Skorzystanie z takiej opcji polega jednak na tym, że uczestniczy on w przygotowaniu treści dokumentu, dbając o to, aby jego treść faktycznie realizowała wolę stron i była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Po sporządzeniu projektu aktu notarialnego prawnik odczytuje treść oświadczenia stronom i następuje jego podpisanie zarówno przez niego, jak i przez zainteresowane osoby. Następuje również rejestracja treści umowy w prowadzonym do tego celu rejestrze, a oryginał dokumentu zostaje w kancelarii. Dzięki temu nawet jeśli doszłoby do zgubienia lub zniszczenia aktów notarialnych, strony wciąż będą mogły powołać się na ich treść, ponieważ będzie ona zamieszczona w notarialnym archiwum.

Kiedy sporządzenie aktu notarialnego jest obowiązkowe?

Akt notarialny sporządza się w celu udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego w sytuacjach wskazanych w ustawach. Jeśli przepis zastrzega formę aktu notarialnego dla danej czynności  prawnej, to jej niezastosowanie będzie obciążone rygorem nieważności danego zdarzenia prawnego.

Sporządzenie oświadczenia woli u notariusza jest obowiązkowe podczas zawierania umów dotyczących:

  • sprzedaży nieruchomości,
  • darowizny,
  • majątku małżeńskiego,
  • zawarcia niektórych spółek,
  • oświadczenia właściciela gruntu o ustanowieniu przez niego użytkowania, służebności,
  • zniesienia współwłasności nieruchomości.

Jedną z czynności, która może, ale nie musi, być dokonana w formie aktu notarialnego jest sporządzenie testamentu. Po jego zatwierdzeniu w biurze notariusza będzie on zabezpieczony przed dostępem do niego niepowołanych osób, a spadkodawca w każdej chwili będzie mógł np. zmienić jego treść.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego