budynek
banner

Notariusz – Sosnowiec

Notariusze (rejenci) to osoby powołane przez państwo do wykonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub chcą nadać formę prawną. Wykonują zawód zaufania publicznego i są zobligowani postępować zgodnie z literą prawa oraz poszanowaniem interesów wszystkich zaangażowanych w przeprowadzane czynności stron. W Sosnowcu swoją kancelarię prowadzi notariusz J. Heliosz, oferując pełną obsługę w zakresie swoich uprawnień.

Czym zajmują się notariusze?

Świadczone przez notariuszy usługi noszą nazwę czynności notarialnych. Obejmują one przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych różnego typu, przede wszystkim umów (handlowych, założycielskich, darowizn itp.), oświadczeń czy pełnomocnictw. Notariusz może też potwierdzić własnoręczność podpisu, poświadczyć zgodność dokumentów oraz sporządzić z nich wypis, odpis lub wyciąg czy uwiarygodnić pełnomocnictwo. Ponadto zajmuje się doręczaniem oświadczeń i przechowywaniem dokumentów, papierów wartościowych oraz gotówki. Powyższe czynności przeprowadza przede wszystkim w siedzibie kancelarii – chyba, że z uwagi na szczególne okoliczności lub charakter sprawy jest to niemożliwe.

Kancelaria J. Heliosz w Sosnowcu świadczy swoje usługi w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 9.30 – 16.30 oraz w czwartki w godzinach 9.30 – 18.30. Istnieje również możliwość umówienia spotkania poza godzinami pracy kancelarii (także w sobotę). Aby skorzystać z jej usług, należy uprzednio skontaktować się z biurem telefonicznie i mailowo. Tą drogą można również uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat przeprowadzanych czynności i działalności kancelarii.