UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza) - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)

1/ odpis skrócony aktu małżeństwa,
2/ dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
3/ w przypadku umów majątkowych rozszerzających ustawową wspólność majątkową małżeńską na określone nieruchomości numery ksiąg wieczystych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego