TESTAMENT - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

TESTAMENT

1/ dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
2/ dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub adres zameldowania, data urodzenia),
3/ w przypadku zawarcia w testamencie zapisu zwykłego lub windykacyjnego numer księgi wieczystej nieruchomości.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego