PEŁNOMOCNICTWO - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

PEŁNOMOCNICTWO

1/ dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
2/ w przypadku osób prawnych - numer KRS , REGON, NIP, względnie wypis z innego rejestru,
3/ dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
4/zakres pełnomocnictwa, w przypadku gdy pełnomocnictwo dotyczy nieruchomości numer księgi wieczystej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego