OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

1/ odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2/ dane osobowe osoby odrzucającej/przyjmującej spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
3/ lista spadkobierców ustawowych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i stopień pokrewieństwa).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego