Jak wygląda proces przeniesienia własności?

Proces przeniesienia własności to skomplikowana procedura, która może budzić wiele wątpliwości. W Polsce, aby spełnić wymogi prawne i uniknąć problemów związanych z prawem własności, niezbędne jest sporządzanie aktu notarialnego.

Przygotowanie do transakcji

Pierwszym krokiem w procesie przeniesienia własności jest zgromadzenie wszystkich istotnych dokumentów związanych z nieruchomością. Wśród nich warto wymienić: zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami, umowę rezerwacyjną nieruchomości oraz ekspertyzę budowlaną. Niektóre dokumenty mogą być wymagane przez bank, jeśli kupujący będzie korzystać z kredytu hipotecznego. Ponadto, przed zawarciem transakcji, zainteresowane strony powinny upewnić się, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami prawami rzeczowymi takimi jak hipoteka czy użytkowanie wieczyste.

Sporządzenie aktu notarialnego

W kolejnym etapie należy zgłosić się do notariusza. W Sosnowcu sporządzaniem aktów notarialnych zajmuje się nasza Kancelaria Notarialna, dlatego zachęcamy do skorzystania z usług. Notariusz dba o zabezpieczenie interesów stron oraz przeprowadza procedurę zgodnie z przepisami prawa. Akt notarialny powinien zawierać informacje dotyczące nieruchomości (opis, numer KW, wartość), dane stron transakcji, oświadczenie o przeniesieniu własności oraz wszelkie inne postanowienia, na które strony się zgadzają. Po sporządzeniu aktu notarialnego, notariusz przekazuje stronom oryginał lub odpis dokumentu.

Rejestracja zmian w księgach wieczystych

Ostatnim etapem procesu przeniesienia własności jest zgłoszenie zmiany własności do właściwego sądu rejonowego w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej. Jest to konieczne, aby formalnie zameldować nowego właściciela i przyznać mu pełne prawa do nieruchomości. Wpis ten jest również ważny dla innych osób, które mogą chcieć sprawdzić stan prawny danej nieruchomości. Procedura ta zwykle trwa kilka tygodni i może wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak opłata sądowa czy koszty geodety.

 
 
STRONA GŁÓWNA | O KANCELARII | CZYNNOŚCI NOTARIALNE | OPŁATY | KONTAKT | Ogólna mapa witryny
Mapa strony | Kontakt
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego