Jak sporządzić akt darowizny?

Zgodnie z art. 888 §1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W praktyce polega na tym, że jedna osoba przekazuje drugiej określony przedmiot lub kwotę pieniężną, przy czym nie otrzymuje za to zapłaty. Jak spisać takie oświadczenie, aby było ważne?

Umowa darowizny u notariusza – tak czy nie?

Art. 890 §1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Nie jest to obligatoryjne, na co wskazuje dalsza część przepisu. W przypadku, gdy doszło do spełnienia przyrzeczonego świadczenia (tzn. przekazania przedmiotu darowizny), umowa zachowuje swoją ważność.

Zajmując się m.in. umowami darowizny w Sosnowcu, zachęcam, aby spisywać oświadczenie w formie notarialnej. Wynika to z faktu, że w przeciwnym wypadku nie ma możliwości, aby skutecznie wyegzekwować od darczyńcy spełnienie obiecanego świadczenia. Jeżeli obdarowany posiada akt notarialny, ma możliwość skierowania sprawy na drogę sądową.

Jak spisać samodzielnie umowę darowizny?

Jeżeli obdarowany darzy darczyńcę pełnym zaufaniem, choćby z uwagi na szczególnie bliskie stosunki, można poprzestać na zwykłej formie umowy. Stanie się ona ważna, dopiero gdy dojdzie do jej zrealizowania, czyli przekazania składnika majątku lub kwoty pieniężnej. Niekiedy forma notarialna jest obligatoryjna. Dotyczy to np. przekazania nieruchomości.

W umowie darowizny należy zawrzeć:

  • miejsce oraz datę sporządzenia umowy,
  • oznaczenie stron i przedmiotu darowizny,
  • oświadczenie darczyńcy dot. przekazania przedmiotu na rzecz obdarowanego z zastrzeżeniem, że ma on prawo do dysponowania nim,
  • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny wraz z datą realizacji umowy,
  • podpisy obu stron.
 
 
STRONA GŁÓWNA | O KANCELARII | CZYNNOŚCI NOTARIALNE | OPŁATY | KONTAKT | Ogólna mapa witryny
Mapa strony | Kontakt
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego