Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

Wiele transakcji, których dokonujemy, wymaga poświadczenia notarialnego lub wsparcia osoby, która ma szeroką wiedzę na temat stale zmieniających się przepisów prawa. Podpisanie umowy przedwstępnej również powinno się odbywać w obecności notariusza. Pozwoli to zabezpieczyć obie strony umowy.

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest dokumentem określającym postanowienia umowy ostatecznej. Strony ustalają, że w przyszłości zawrą między sobą umowę przyrzeczoną. Podpisanie umowy przedwstępnej nie powoduje przeniesienia własności nieruchomości, a jedynie zobowiązuje do sprzedaży lokalu konkretnej osobie za określoną kwotę. Dlatego też w umowie przedwstępnej powinny się znaleźć takie informacje, jak: wysokość zaliczki lub zadatku, cena przedmiotu umowy czy termin realizacji transakcji. 

Czy konieczne jest podpisanie umowy przedwstępnej w obecności notariusza?Umowa przedwstępna nie musi być spisana u notariusza. Można ją zawrzeć na trzy sposoby: w formie pisemnej lub ustnej albo w formie aktu notarialnego. Każda z nich jest tak samo ważna, niemniej w sytuacji, gdy jedna ze stron będzie uchylać się od spełnienia warunków określonych w umowie przedwstępnej, akt notarialny lepiej chroni nasze interesy, ponieważ możemy zażądać przymusowego zawarcia umowy przyrzeczonej. Dlatego też podpisanie umowy przedwstępnej u notariusza pozwala skuteczniej dochodzić swoich praw.

Jeśli podpiszemy zwykłą umowę pisemną, a druga strona nie będzie chciała spełnić warunków umowy, będziemy mogli ubiegać się jedynie o odszkodowanie, a rekompensata będzie ograniczona wyłącznie do kosztów, które ponieśliśmy przy zawieraniu umowy. Umowa w formie aktu notarialnego jest zobowiązaniem mocniejszym i dającym silniejszy skutek prawny. Dzięki tej formie możemy domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem.

 
 
STRONA GŁÓWNA | O KANCELARII | CZYNNOŚCI NOTARIALNE | OPŁATY | KONTAKT | Ogólna mapa witryny
Mapa strony | Kontakt
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego