AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

1/ odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2/ testament (lub testamenty) spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
3/ odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców ustawowych, a w przypadku kawalerów i panien odpisy skrócone aktów urodzenia,
4/ dane osobowe spadkobierców ustawowych i testamentowych (imiona, nazwiska, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
5/ nr PESEL zmarłego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego